Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…NIECODZIENNIK SATYRYCZNO-PROWOKUJĄCY

Forum > Moto > wymiana zegarów
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
majkz32 - Superbojownik · 2 lata temu
Cześć,

mam Opla Vivaro z 2004 roku i uszkodził mi się elektroniczny wyświetlacz min z przebiegiem. Zastanawiam się, czy wystarczy, że kupię jakąś używkę i podmienię a ustawieniami zajmie się komputer, czy też muszę umówić się z moim mechanikiem na podpięcie do kompa itp.

Proszę o poradę, bo jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie

ktsstock
ktsstock - Superbojownik · 2 lata temu
:majkz32 ja też chcę! Gdzie można kupić wyświetlacz min? Kiedyś się może przydać

--
Cierpliwość jest jak mocz. Prędzej czy później zaczynasz tracić.

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
majkz32 - Superbojownik · 2 lata temu
:ktsstock w każdym sklepie z wykrywaczami min....no kaman

k0curek
k0curek - Superbojownik · 2 lata temu
:majkz32

Nie wiem jak jest w Oplu.
Jak w 1995 r. wymieniałem licznik we Fiacie 125p to nic się samo nie ustawiło.

voyteck
voyteck - Superbojownik · 2 lata temu
kupisz sobie nowy licznik z małym przebiegiem, zostaniesz zatrzymany przez patrol policji który sobie porówna obecny z tym sprzed przeglądu i hyc na pięć latek do pierdla . Gra nie warta świeczki.

--
>

Maciej1988
Maciej1988 - Superbojownik · 2 lata temu
Ciekawe, co przewiduje nowe prawo, gdy licznik w czasie kontroli jest uszkodzony? Ktoś, coś?

--
Bób
Koper
Włoszczyzna

ser_visant
ser_visant - Superbojownik · 2 lata temu
:maciej1988 Obstawiam że zabiorą dowód i skierują na badanie techniczne (teoretycznie)...
Poprawcie mnie jak się mylę.

--
Wioskowy głupek

hubbabubba
hubbabubba - Robi dobrze nawet przez telefon · 2 lata temu
Sam wyświetlacz, czy całe zegary? I jak się uszkodził? Może po prostu ten naprawić? I raczej potrzeba będzie komputera do ewentualnej wymiany całości.

--
Powiedz "nie" narkotykom? Jeśli zacznę z nimi rozmawiać, to znaczy, że już powiedziałem "tak".

Djbanan
Licznik rejestruje dane z kompa, komp przechowuje info o przebiegu ale nie nadpisuje tylko podaje przyrost. Po założeniu nowego licznika musisz ustawić stan z pamięci komputera, bo przy kontroli będzie kara.

Możesz też w kompie ustawić stan nowego licznika ale jeśli na przeglądzie ktoś wpisał stan licznika to leżysz. Teraz jest już taki obowiązek (od maja). Co ciekawsze przy kontroli drogówka także wpisuje stan twojego licznika.

--

hubbabubba
hubbabubba - Robi dobrze nawet przez telefon · 2 lata temu
:djbanan kwestia, czy ten licznik jest parowany z resztą auta. Czyli, żeby zaczął normalnie pracować, musi się dogadać hasłami z komputerem. Trzeba na jakimś forum łopla zapytać.

--
Powiedz "nie" narkotykom? Jeśli zacznę z nimi rozmawiać, to znaczy, że już powiedziałem "tak".

zlomierz
zlomierz - Superbojownik · 2 lata temu
:djbanan ale co ważne: ścigani są kierowcy nie sprzedawcy - można taki z cofniętym licznikiem sprzedać i jeszcze zapewnić sobie życzliwość policji podrzucając info kto i jakim samochodem z cofniętym licznikiem jeździ

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Naprawa licznika, czyli próba przelutowania polaczen. Albo kupno drugiego najlepiej z takim samym numerem części i przelutowanie eeproma (taka mała kość pamięci), albo dopasowanie przebiegu. Można wymienić licznik i coś zgłaszać na stacji diagnostycznej odnośnie przebiegu ale nie wiem jak to działa. Albo jeździć poczekać do wiosny i się pewno samo naprawi. A licznik możesz śmiało podmieniać. Nie jest parowany z autem
Ostatnio edytowany: 2020-01-10 22:12:10

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
majkz32 - Superbojownik · 2 lata temu
Dziękuję za informacje. Mam w pracy dwóch kolesi, którzy na co dzień żyją swoimi samochodami. Obaj mają wychuchane fury, sami je sobie remontują itp, więc byli moim pierwszym źródłem informacji. Każdy powiedział coś innego, w tym właśnie informację, że komputer samochodu sam wyśle dane do zegara.
Nie chcę kręcić licznika, nie chcę kombinować. Pilnuję stanu technicznego, mimo że auto jest nastoletnie, to w całkiem przyzwoitym stanie.
Zepsuł się sam elektroniczny wyświetlacz, mały umieszczony pod prędkościomierzem. Wyświetla tylko fragmenty cyfr, chyba górną połowę. Z lenistwa łatwiej mi kupić za parę flaszek całość niż kombinować z naprawą samego wyświetlacza.

k0curek
k0curek - Superbojownik · 2 lata temu
:zlomierz
Wystarczy przy zakupie w umowie wpisać stan licznika, żeby mieć dupochron.

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
SkoPo - Bojowniczka · 2 lata temu
:majkz32 Treść ustawy jest za trudna?

„Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.
Art. 81b. 1. Właściciel lub posiadacz pojazdu(...) który dokonał wymiany drogomierza, jest
obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza, o którym mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary.
Przepis art. 81 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy odmowy przez stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary.
3. Warunkiem dokonania odczytu, o którym mowa w ust. 1, jest uiszczenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz opłaty ewidencyjnej.
4. Maksymalna wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary nie może przekroczyć 100 zł. Opłata stanowi przychód przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów.
5. Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie zawiera:
1) imię i nazwisko składającego oświadczenie;
2) numer PESEL składającego oświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer
i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
3) adres zamieszkania składającego oświadczenie;
4) dane identyfikujące pojazd;
5) datę i przyczynę wymiany drogomierza;
6) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
7) klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
8) czytelny podpis składającego oświadczenie.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 5 pkt 7, zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
7. Datę i przyczynę wymiany drogomierza stwierdza, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5,
uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów.
8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza;
2) organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze znaczenie tego dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe.
9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitej procedury w zakresie dokonywania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, rzetelnego dokumentowania czynności związanych z wymianą drogomierza oraz koszty tych czynności, w tym niezbędny nakład pracy, a także zasady proporcjonalności opłat.”;No to już wiesz - nie musisz się martwić niczym, jeśli spełnisz powyższe.

--
SkoPo

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
SkoPo - Bojowniczka · 2 lata temu
:zlomierz Bredzisz. Kierujący nie są ścigani. JPRDL, przecież to jest jawnym tekstem napisane w ustawie:

"„Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”


Gdzie masz tam wskazanie kierującego pojazdem?
;>>>

--
SkoPo

ben1edicto
ben1edicto - Superbojownik · 2 lata temu
:skopo a czy Ty czasem nie wymagasz zbyt wiele, żeby ludzie ustawy czytali? Kto to widział takie rzeczy w ogóle?

--

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
majkz32 - Superbojownik · 2 lata temu
:skopo a Ty wiesz, że ja nie o to pytam? Ja szukam odpowiedzi czy podmienię sobie w garażu czy muszę czekać na termin u mechanika

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
moskit122 - Superbojownik · 2 lata temu
To zależy od rocznika, najprawdopodobniej wystarczy przełożyć zegar, podpiąć op-com'a i przepisać przebieg z ECU. Licznik i ecu naliczają kilometry oddzielnie najczęściej. W starym vivaro na szczęście raczej nie ma kodowania ani tym bardziej immo żeby powstały jakeś problemy. Tak czy inaczej znajdź sobie kogoś z op-com'em albo umów się do mechanika.

--
Co to sygnatura?
Forum > Moto > wymiana zegarów
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj