Na GOGu, można odebrać do 3 września:
https://email2.gog.com/click.html?x=a62e&lc=MqZR&mc=K&s=t24a&st=GSRMKc&u=G&z=cLg4JKA&