...ubrać w porcięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joemonster.org