O co chodzi?
3

Đ�Đ´Đľ Đś ПОŃ� ПОНОдОŃ�Ń�Ń�! (Ń�ПОŃ�ŃA

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.